Výrobca plechovej strešnej krytiny

Menu

Plechové lemovanie a príslušenstvo

Plechové lemovanie a príslušenstvo

Oplechovanie - prierezy:

  • DGM - HREBENÁČ DGM - HREBENÁČ
  • DGT - TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ DGT - TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ
  • DWD - ZÁVETERNÁ LIŠTA DWD - ZÁVETERNÁ LIŠTA
  • DPN - ODKVAPOVÉ LEMOVANIE DPN - ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
  • DRK - ÚŽĽABOVÝ PÁS DRK - ÚŽĽABOVÝ PÁS
  • DOK - KOMÍNOVÁ HLAVICA DOK - KOMÍNOVÁ HLAVICA
  • NW, NZ - VONK./VNÚT. ROH NW, NZ - VONK./VNÚT. ROH
  • Skrutky samorezné typu Farmer 20 mm, 35 mm. Skrutky samorezné typu Farmer 20 mm, 35 mm.

 

Príslušenstvo k plechom:

  • Strešná membrána Strešná membrána
  • Hrebeňový pás Hrebeňový pás

©2024 DACHPOL, design and build Net Partners